Advertències

Bit2me
Bit2me
Advertències | 26-05-2021
Alerta per la detecció de bitllets falsos
Alerta per la detecció de bitllets falsos
Afecta bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros | 11-11-2019

Registres

Maig 2021
Maig 2021
Mediadors d'Assegurances | 04-05-2021
Juny 2021
Juny 2021
Mediadors d'Assegurances | 04-05-2021
Febrer 2021
Mediadors d'Assegurances | 11-02-2021

Nova normativa

Classificació dels consellers
Comunicat tècnic núm. 3/2022-SF | 09-05-2022
Avaluació de la idoneïtat
Comunicat tècnic núm. 3/2019-SF ter | 09-05-2022