Consultes

Si com a consumidor d’un servei financer té algun dubte pot emprar el nostre apartat de “Com et podem ajudar?” o dirigir les seves consultes a l’AFA a través del següent formulari:


La resposta té com a finalitat ajudar a resoldre els dubtes sobre els temes de la consulta, i per tant no és vinculant per a les parts ni per a la resolució de procediments administratius. Tampoc recull propostes ni valoracions econòmiques ni es pronuncia sobre la validesa de les relacions contractuals entre les parts, matèria que és reservada als tribunals jurisdiccionals.