Mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa

25/03/2022

Arran de l’aprovació de la Llei 5/2022, del 3 de març, d’aplicació de sancions internacionals i del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, l’AFA ha publicat el Comunicat núm. 2/2022-AFA mitjançant el qual insta les entitats operatives del sistema financer i assegurador, d’una banda, a implementar les mesures restrictives adoptades i avaluar l'adequació i l'eficàcia dels controls interns i de la seva governança per garantir-ne el compliment i per adaptar o millorar els sistemes i processos segons correspongui; i d’altra banda, a prendre en consideració l'impacte prudencial i l’impacte en els seus negocis dels riscos a curt i llarg terminis als quals s'enfronten pels desenvolupaments geopolítics que està provocant aquesta crisi, no sols per les sancions sinó també per la incertesa econòmica i les vulnerabilitats derivades de la situació actual, posant especial atenció de manera continuada als riscos cibernètics.